Etusivu > Mukana kehittämässä > Vuosaari-Säätiö

Vuosaari-Säätiö

Vuosaari-Säätiö on neljäntoista vuosaarelaisen asunto-osakeyhtiön yhteisesti hallitsema yleishyödyllinen yhteisö. Säätiö perustettiin Asuntosäästäjät ry:n toimesta vuonna 1965 käynnistämään ja jossain määrin myös hoitamaan sellaisia kuntasektorille kuuluvia palveluita ja hankkeita, joista silloin nopeasti kasvava kaupunginosa ei muutoin olisi pitkään aikaan päässyt osalliseksi.

Säätiön peruspääoma sijoitettiin pääosin maaomaisuuteen, jota ensi vaiheessa käytettiin rakennettaessa muun muassa Vuosaaren yhteiskoulua ja lastentarhaa. Lisäksi rakennettiin teitä ja liikuntapaikkoja.

Alkuaikojen merkittävin hanke oli lainavaroin rakennettu vuonna 1966 valmistunut Vuosaaren silta. Vuonna 1971 tehdyssä kaupassa se siirtyi kaupungin omistukseen velkoineen päivineen. Samalla säätiö luovutti pääosan silloisesta maaomaisuudestaan Helsingin kaupungille. Toinen suuri hanke oli urheilutalo 1970-luvun lopussa. Vuosaaren sillan tavoin sekin rakennettiin lainavaroin ja siirrettiin aikanaan Helsingin kaupungin haltuun.

Hyvin mittava hanke kulttuurin saralla oli säätiön aloitteen perusteella yhdessä Vuosaari-Seuran kanssa tehty Vuosaari-kirja, joka ilmestyi vuonna 2005. Säätiö tuki merkittävällä summalla kirjan kustantamista ja osallistui aktiivisesti toimitustyöhön.

Nykyään Vuosaari-Säätiön päätehtävä on kehittää Vuosaarta viihtyisänä kaupunginosana seuraamalla muun muassa kaavoitusta, kunnallistekniikkaa, liikenneoloja, erilaisia palveluita sekä luonnonsuojelutoimia ja osallistumalla aktiivisesti Vuosaarta koskevien lausuntojen ja aloitteiden laatimiseen. Sen lisäksi säätiö tukee paikallista järjestö- ja kulttuurielämää. Merkittävä vuotuinen tapahtuma on vuodesta 1992 lähtien ollut Vuoden vuosaarelaisen valinta tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Vuosaaren ja vuosaarelaisten hyväksi.


Yhteistyökumppanit Helsingin Kaupunki Lemminkäinen Paulig